Groepsvormende spelletjes voor elke klas

Het is altijd fijn om je groep hechter te maken, en dat kan door groepsvormende spelletjes! Hier onder staan een aantal leuke groepsvormende spelletjes.

  1. Iedereen aan boord

De groep moet passen in een vooraf gestelde kleine ruimte. Zet de ruimte af met touw of afzetlint. Je kunt de ruimte steeds kleiner maken.

Groepsvormende spelletjes
Groepsvormende spelletjes

2. Verjaardag lijn

Laat de kinderen in een rij op de datum van hun verjaardag staan. Januari het eerst, december het laats. Maar! De kinderen mogen er niet bij praten. Op lengte kan ook, dan is het iets makkelijker.

3. Mensen knoop

Start in een cirkel en laat iedereen iemand  anders in de groep een hand vasthouden, zodat er een knoop ontstaat. Laat ze de knoop uit elkaar halen zonder de handen los te laten.

4. Mensen vorm

Laat de kinderen met elkaar een vorm, letter of woord vormen.

5. Opstaan!

Laat de kinderen met de ruggen tegen elkaar zitten en de armen in elkaar haken. Laat ze zo samen opstaan. Je kunt het uitbreiden door er groepen van te maken met een even aantal.

6. Foto finish

Laat de groep als geheel precies tegelijkertijd de finishlijn over gaan. Als er een te laat of te vroeg is,moet iedereen opnieuw beginnen. De kinderen moeten dan wel met elkaar overleggen

7. Cirkel van vertrouwen

Leg een cirkel in het midden van een  groep en laat de kinderen er goed omheen staan. eentje staat in de cirkel en laat zich rustig achterover vallen met het vertrouwen dat hij opgevangen wordt door de anderen.

8. Samen bouwen

geef verschillende groepen een zelfde soort materiaal, zoals droge pasta, blokjes, of lego. En geef ze dezelfde opdracht om iets te bouwen, bijvoorbeeld een stevige brug.

9. Hoela-hoep doorgeven

Zorg voor een hoela-hoep en laat de kinderen in een cirkel staan. Hang de hoela-hoep om een arm van een kind en laat iedereen elkaars handen vasthouden. De kinderen moeten nu de hoela-hoep doorgeven zonder dat ze de handen loslaten.

10. Marshmallow challenge

verdeel je klas in groepen. Geef elke groep een droge spaghetti, een grote marshmallow. afplaktape en een draad van wol. De opdracht: Bouw een zo hoog mogelijke toren met alleen deze materialen. Ze krijgen beperkte tijd, bijvoorbeeld 15 minuten.